Değerlerimiz

Yaklaşık 27 yıldır, bilgi birikimi ve tecrübesi ile uluslararası standartlarda hizmet sunan Yüksel İnşaat Saudia Co. Ltd.;

 • İş süreçlerinde dürüstlükten ve kaliteden ödün vermeyen,
 • Çalışanlarına değer veren ve haklarına saygı duyan,
 • Sosyal paydaşlarına değer veren ve saygı duyan,
 • Çevreye saygı duyan,
 • Sürekli gelişime açık,

 

bir kurum olma değerlerini benimseyerek, bu değerleri gelecek nesillere de aktarmak için azami çaba göstermeyi kendisine görev edinmiştir.

Yüksel İnşaat'ın, sektöründe Küresel İlkeler Sözleşmesi’ne imza atan ilk firmalardan bir tanesi olarak, bağlı olduğu değerlere dayanan, benimsemiş olduğu 3 ana politikası bulunmaktadır;

 

KALİTE POLİTİKASI:

Yüksel İnşaat Saudia.’nin kalite politikası; yurt içinde genel müteahhitlik hizmetleri alanında, müşterilerimizin beklenti ve ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde, geçerli yasal düzenlemelere ve şartnamelere uygun uluslararası düzeyde kaliteli hizmet sunmaktır.

Yüksel İnşaat Saudia bu hedefleri yerine getirebilmek için ISO 9001:2008 gereksinimlerine uygun şekilde Yönetim Sisteminde düzenlemeye gitmiştir.

Tüm yönetici ve çalışanlarımız kalite hedeflerimizi uygulaması, başarısı ve takibi için;

a) Personel eğitimlerinin ve gerekli kaynaklarının sağlanması,

b) Projelerin yapımı için yapım uygulama yöntemlerinin hazırlanması ve bu planlara bağlı kalınarak devamlı gelişimin sağlanması.

c) Makul bir maliyetle tüm yerel ve uluslara arası stadartlara uygun imalat yapılması.

d) Müşterilerimize gerekli konularda danışmanlık yaparak tavsiyelerde bulunmak.

e) Müşterileri memnuniyetinin sorgulanması ve takibinin yapılması.

 Bu anlayış doğrultusunda; yöneticilerimiz ve çalışanlarımızla beraber politamızı uygulama konusunda kararlıyız.

 

degerlemiz

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKASI:

Müteahhitlik hizmeti veren Yüksel İnşaat Saudia Co. Ltd.., tüm işyerlerinde yürürlükteki kanun ve mevzuata uygun olarak çalışmayı, oluşturduğu yönetim sistemi ile sağlıklı ve güvenli çalışma ortamı hazırlamayı ve yüksek moral sağlanması için gerekli kaynakları temin etmeyi taahhüt etmektedir.

Sıfır ölümlü iş kazası temel hedefine ulaşabilmek için Yüksel İnşaat A.Ş.’nin öncelikleri arasında; iş yerlerinde doğabilecek risklerin belirlenmiş kuralların eksiksiz uygulanarak kontrol edilmesi, bu konularda tüm çalışanların ve ilgili tarafların bilincinin eğitimlerle yükseltilmesi ve kurmuş olduğu İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sisteminin sürekli iyileştirilmesi yer almaktadır.

Yürürlük Tarihi: 20/04/2011

 

ÇEVRE POLİTİKASI:

Yüksel İnşaat Saudia Co. Ltd. yönetim ve çalışanları, kapsamda belirtildiği üzere, merkez ve şantiyelerinde;

 • Kuruluşun Çevre Yönetim Sistemi ve ISO 14001:2004 standartı gereklerine,
 • Çevre boyutları ile ilgili uyulması zorunlu kabul edilmiş, ulusal-yerel kanun ve yönetmeliklere, müşteri şartnamelerine uygun çalışmayı,
 • Çevre kirliliğini önlemeyi,
 • Doğal kaynakları en verimli şekilde kullanmayı,
 • Sürekli gelişimi ve bu konuda hedefler koymayı,
 • Çevre politikasını çalışanlarına, tedarikçi ve taşeronlarına iletmeyi,

Çevre Politikası olarak benimsemekte ve taahhüt etmektedir.

smaller text tool iconmedium text tool iconlarger text tool icon